Wat is Arduino, hoe het werkt en wat je ermee kunt doen (2023)

Vandaag gaan we het uitleggenwat is precies een arduino-project, evenals de belangrijkste kenmerken die het definiëren. Het is een van de meest populaire bordsoorten ter wereldmaker, maar in tegenstelling tot de Raspberry Pi heeft hij geen enkel model, maar biedt hij eerder open hardwarebases zodat andere fabrikanten hun eigen borden kunnen maken.

Om dit te doen, gaan we eerst uitleggen wat Arduino is, praten over het concept ervan, wat het project anders maakt en wat we ermee willen bereiken. Dan gaan wij erop inhoe werken deze borden, om af te sluiten met enkele voorbeelden van de projecten die ermee kunnen worden uitgevoerd.

wat is arduino

Wat is Arduino, hoe het werkt en wat je ermee kunt doen (1)

Arduino is een open source platform voor het maken van elektronica., dat is gebaseerd op gratis hardware en software, flexibel en gemakkelijk te gebruiken voor makers en ontwikkelaars. Dit platform maakt de creatie mogelijk van verschillende soorten single-board microcomputers die de gemeenschap van makers voor verschillende soorten gebruik kan gebruiken.

Om dit concept te begrijpen, moet je eerst de concepten van vrije hardware en vrije software begrijpen. Gratis hardware zijn apparaten waarvan de specificaties en diagrammen openbaar toegankelijk zijn, zodat iedereen ze kan repliceren. Dit betekent dat Arduino de basis biedtzodat elke andere persoon of bedrijf zijn eigen borden kan maken, in staat zijn om verschillend te zijn tussen hen, maar even functioneel vanuit dezelfde basis.

Vrije software zijn computerprogramma'swaarvan de code voor iedereen toegankelijk iszodat iedereen die het wil het kan gebruiken en wijzigen. Arduino biedt het Arduino IDE (Integrated Development Environment) platform aan, een programmeeromgeving waarmee iedereen applicaties voor Arduino-boards kan maken, zodat deze van allerlei nutsvoorzieningen kunnen worden voorzien.

Het project ontstond in 2003, toen verschillende studenten van het Instituut voor Interactief Ontwerp van Ivrea, Italië, de toegang en het gebruik van elektronica en programmeren wilden vergemakkelijken. Ze deden het zodat elektronicastudenten een goedkoper alternatief zouden hebben voor de populaire.BASIS Stempel, borden die in die tijd meer dan honderd dollar waard waren, en die niet iedereen zich kon veroorloven.

Het resultaat was Arduino, een bord met alle benodigde elementen omsluit randapparatuur aan op de in- en uitgangen van een microcontroller, en dat kan zowel in Windows als macOS en GNU/Linux worden geprogrammeerd. Een project dat de filosofie van 'leren door te doen' uitdraagt, wat inhoudt dat sleutelen de beste manier is om te leren.

Hoe Arduino werkt

Wat is Arduino, hoe het werkt en wat je ermee kunt doen (2)

De Arduino is een bord gebaseerd op een ATMEL-microcontroller. microcontrollers zijngeïntegreerde schakelingen waarop instructies kunnen worden gegraveerd, die je schrijft met de programmeertaal die je in de Arduino IDE-omgeving kunt gebruiken. Met deze instructies kunt u programma's maken die communiceren met de circuits op het bord.

De Arduino-microcontroller heeft een zogenaamde ainvoerinterface, een verbinding waarmee we verschillende soorten randapparatuur op het bord kunnen aansluiten. De informatie van deze randapparatuur die u aansluit, wordt overgebracht naar de microcontroller, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die via deze apparaten binnenkomen.

Welk type randapparatuur je kunt gebruiken om data naar de microcontroller te sturen, hangt voor een groot deel af van waar je hem voor gaat gebruiken. Het kunnen camera's zijn om beelden te verkrijgen, toetsenborden om gegevens in te voeren of verschillende soorten sensoren.

Het heeft ook eenuitvoerinterface, degene die verantwoordelijk is voor het overbrengen van de informatie die in de Arduino is verwerkt naar andere randapparatuur. Deze randapparaten kunnen schermen of luidsprekers zijn waarop de verwerkte gegevens worden weergegeven, maar het kunnen ook andere borden of controllers zijn.

Wat is Arduino, hoe het werkt en wat je ermee kunt doen (3)

Arduino is een project en geen specifiek bordmodel, wat betekent dat je het basisontwerp ervan kunt vindenverschillende soorten platen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en kleuren om te voldoen aan de behoeften van het project waaraan u werkt, er zijn eenvoudige of met verbeterde functies, Arduino's gericht op het internet der dingen of 3D-printen en, uiteraard, afhankelijk van deze functies je vindt er allerlei prijzen.

Wat is Arduino, hoe het werkt en wat je ermee kunt doen (4)

Daarnaast hebben Arduino-borden ook andere soorten componenten, genaamd Shields (Shields) of rugzakken. Dit zijn een soort borden die op het moederbord zijn aangesloten om een ​​oneindig aantal functies toe te voegen, zoals GPS, realtime klokken, radioconnectiviteit, LCD-aanraakschermen, ontwikkelborden en een hele lange lijst met elementen. Zelfser zijn winkels met gespecialiseerde sectiesin die elementen.

wat kunnen we er mee doen

De enorme flexibiliteit en het vrije en open karakter van Arduino zorgen ervoor dat je dit type bord voor vrijwel alles kunt gebruiken, van horloges tot gekoppelde weegschalen, het passeren van robots, stemgestuurde zonwering of je eigen automaat.In dit artikelJe hebt tientallen voorbeelden. Hier heb je er een paar.

We hebben een voorbeeld binnendit projectwaarin we onze Google-agenda of Gmail-e-mail automatisch kunnen synchroniseren, zodat het systeem op basis van onze gebeurtenissen een reeks alarmen instelt. Het is gemaakt met een van de meest onbekende borden in de Arduino-wereld, de Yún, en een scherm dat er een digitale klok van maakt.

Voor de behuizing en sommige onderdelen heb je een 3D-printer nodig, maarhet eindedan zal het uitstekend zijn. In dit project, met een Arduino-bord als brein en sensoren om tot 200 kg gewicht te detecteren, kun je zelf eenuw eigen verbonden weegschaal, met toegang tot de IFTTT-service om verbinding te maken met andere kwantificeringsaccounts.

Een kauwgomballenautomaat of kauwgomballendat wordt alleen geactiveerd als we een specifiek geluidspatroon op het oppervlak aangeven. Kom op, wat is er?een snoepautomaat die we zullen activeren met een ritme dat we hebben geconfigureerd. Het project combineert piëzo-elektrische sensoren met het brein van de Arduino.

Met geduld, de reeds geprogrammeerde code nemen en wat solderen, is een Arduino ATmega328-bord van minder dan 10 euro de basis om in elkaar te zettenons eigen vingerafdruk thuistoegangssysteem. ZelfsWij kunnen opnemeneen scherm waarin de ATmega328 is geïntegreerd om het systeem compacter te maken.

Een correct gepositioneerde servomotor om jaloezieën te bewegen kanin korte tijd en met wat programmering, ineen spraakgestuurd systeem via bluetoothen daardoor kunnen we ze op verzoek openen en sluiten. Zodra u de werking en programmering van het systeem onder de knie heeft, is het automatiseren van meer elementen van het huis een kwestie van tijd en verbeeldingskracht.

Veel doe-het-zelf maar ook veel voldoening krijgen we als we het voltooiendit projectbouweneen persoonlijke automaat. De instructies voor de constructie, montage en natuurlijk het programmeren hebben wij in Arduino.

Draagbaar en lage kosten. Zo is hethet rugzakalarmdat we met een Arduino-bord en een drie-assige accelerometer in zeer korte tijd kunnen bouwen. Eenmaal geactiveerd, als de rugzak ongeveer 10 graden beweegt, kunnen we het alarm genadeloos laten afgaan.

We hebben ookdeze geautomatiseerde tuindat gegevens verzamelt en de planten in onze stadstuin automatisch water geeft.met dit projectAls je over de juiste informatie beschikt, is het onderhouden van een boomgaard een kwestie van minder toewijding.

Bestaan ​​ookprojecten als deze, waarin u kunt creëreneen robotarmin staat om, na het oppakken van een voorwerp met een pincet, niet tegen obstakels aan te botsen dankzij een ultrasone sensor.

Een genie uit de makerswereldhet is gebouwdzelfseen levensgrote BB8-robot. Dan heb je, met een Arduino-bord en Bluetooth-connectiviteit, de luxe dat je hem vanaf je eigen smartphone kunt bedienen. Ongelofelijk en zeer motiverend vanwege het intelligente gebruik dat het maakt van materialen die we allemaal in huis kunnen hebben en zonder enig duidelijk 'technologisch' gebruik.

Als je na het lezen van ons artikel zin hebt om Arduino eens uit te proberen en met je eerste stappen te beginnen,hier heeft u verschillende bijzondere artikelenWat we in Xataka hebben gedaan om u te helpen een goede start te maken:

  • Arduinomaniac's gids: alles wat u moet weten over Arduino. Een veel praktischere en technischere gids met alle details van hoe Arduino werkt.
  • Aan de slag met Arduino (Genuino): hoe je het bord, compatibele modellen en starterkits kiest: Een winkelgids met Arduino-bordtypen, compatibele modellen en basiskits om u op weg te helpen.
  • Wat u moet kopen en lezen om aan de slag te gaan met Arduino: Een winkelgids om aan de slag te gaan met Arduino, waaraan we een reeks literaire aanbevelingen toevoegen om beter te begrijpen hoe het werkt en wat je ermee kunt doen.

Afbeelding |chaosplay.com
In Xataka |46 makerprojecten om deze zomer te doen met Arduino en Raspberry Pi

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 11/06/2023

Views: 6402

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.