Affect versus effect: wat is goed? (2023)

Bij verwarring tussenbeïnvloeden versus effect, onthoud dit: affect is een werkwoord en effect is een zelfstandig naamwoord. Nou ja, meestal. We komen tot de kern van de gebruiksdetails hieronder. Maar een goed uitgangspunt is om te onthouden dat wanneer je een zelfstandig naamwoord nodig hebt, je effect gebruikt. En als er actie bij betrokken is en je een werkwoord nodig hebt, is affect het juiste woord.

Eerlijk gezegd, je bent niet de enige als het gaat om de uitdaging dieeffect versus affectposeert. De meeste mensen (waaronder ikzelf) hebben moeite of hebben moeite gehad om erachter te komen welke ze wanneer moeten gebruiken.

De uitdaging komt naar boven omdat effect en affect homofonen zijnde Engelse taal- woorden die een vergelijkbare uitspraak hebben, maar verschillende betekenissen. In dit geval spreek je effect uit alsɪˈfɛkten beïnvloeden als æfekt. Slechts een klein verschil hier in de nadruk op de 'a' en 'e'.

In dit bericht gaan we dieper in op deverschil tussen affect en effecten hoe de twee in zinnen te gebruiken. Uiteindelijk laten we je achter met geheugensteuntjes of manieren om het verschil te onthouden (nee, je hoeft niet naar eensynoniemenlijst).

Het verschil tussen affect en effect

Idealiter weet je nu dat het belangrijkste verschil tussen affect en effect ligt in het feit dat het ene een werkwoord is en het andere een zelfstandig naamwoord (meestal).

Om uit te werken, wanneer iets werkt of een effect achterlaat (gek, ik weet het 🙄), gebruik je affect.

Bijvoorbeeld:

Affect versus effect: wat is goed? (1)

Merk op dat affect in beide gevallen wordt gebruikt als een actiewoord: 'beslissingen beïnvloeden haar leven' en 'gedrag in het verleden beïnvloedt de toekomst'

Als je het echter hebt over gevolgen of eenresultaat- Abijwerking,onmiddellijk effect, elknegatieve effecten,persoonlijke effecten, enzovoort - neem hier uw toevlucht tot het gebruik van effect als zelfstandig naamwoord.

Laten we eens kijken naar voorbeelden van effect in een zin:

Affect versus effect: wat is goed? (2)

(Video) What Watts Are What When It Comes To Your Audio System?

Zie hoe effect in elk geval een gevolg heeft: 'het effect van zijn beslissingen' en de 'effecten van haar gedrag in het verleden'.

Met dit belangrijkste verschil van actie en consequentie tussenbeïnvloeden versus effectuit de weg, laten we eens kijken naar individuele details van het gebruik van deze woorden.

Hoe affect te gebruiken

Affect duidt meestal een actie aan, daarom wordt het gebruikt als een werkwoord. Er zijn drie use-cases:

👉Affect wordt gebruikt om een ​​effect aan te duiden. Dat wil zeggen, een object werkt ergens op in.

Affect versus effect: wat is goed? (3)

👉Affect wordt gebruikt om impact op gevoelens te tonen.

Affect versus effect: wat is goed? (4)

👉Affect wordt gebruikt bij ziekten en duidt ook op pijn.

Affect versus effect: wat is goed? (5)

Maar hier is het ding:Affect kan soms als zelfstandig naamwoord worden gebruiktook, niet alleen een werkwoord - dingen een beetje lastig maken.

Dit is echter niet erg gebruikelijk, aangezien affect als zelfstandig naamwoord voornamelijk in de psychologie wordt gebruikt. Affect wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt als een zelfstandig naamwoord waar het wordt gebruikt als een gevoel of emotie.

Affect als voorbeeld van een zelfstandig naamwoord: een beroerte heeft een slecht effect op het mentale welzijn van de meeste patiënten.

Nog een ding:affect wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord(een die een zelfstandig naamwoord beschrijft) ook. Nogmaals, dit is niet erg gebruikelijk. Maar wanneer affect in deze referentie wordt gebruikt, betekent dat geen compliment. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een ​​kunstmatige indruk of pretentie te tonen.

Beïnvloed synoniemen

Wil je andere woorden gebruiken voor affect? Hier de synoniemen:

(Video) Substitution Effect vs Income Effect | Economic Concepts Explained | Think Econ

Wanneer je affect gebruikt om een ​​verandering of effect uit te leggen: wijzigen, zwaaien, wijzigen en beïnvloeden.

Wanneer je affect gebruikt om gevoelens te verplaatsen: aanraken en roeren.

Etymologie beïnvloeden

Nu de oorsprong van het woord traceren: Affect komt uit het Latijngevoelens, wat een stemming of toestand betekent die wordt veroorzaakt door een externe invloed.

Het is het voltooid deelwoord vanbeïnvloeden, wat betekent iets doen of ernaar handelen.Beïnvloedenbetekent ook aanvallen met ziekte.

Letterlijk gesproken komt affect echter vandaanadvertentiewat 'naar' en betekentDoen(voltooid deelwoordwerd), wat betekent 'doen.'.

Dit gaat terug tot de 14eeeuw. Meer recentelijk echter sporen van invloed op het Duitsbeïnvloeden.

Hoe effect te gebruiken

Over het algemeen wordt effect op de volgende vier manieren als zelfstandig naamwoord gebruikt:

👉 Als gevolg daarvan.

Affect versus effect: wat is goed? (6)

👉Resultaten laten zien.

Affect versus effect: wat is goed? (7)

👉Om uitvoering of een lopende bewerking weer te geven.

Affect versus effect: wat is goed? (8)

(Video) What Vaping Does to the Body

👉Om een ​​emotionele of noemende indruk te tonen.

Affect versus effect: wat is goed? (9)

👉Een impressie laten zien die iemand of iets heeft voortgebracht. Hier gebruik je effect om over allerlei soorten effecten te schrijven, zoalsgeluidseffecten, nadelige effecten, een gewenst effect en meer.

Maar, net als affect, kan het gebruik ervan soms ook worden gewijzigd. Omdat het al een zelfstandig naamwoord is, wordt effect soms gebruikt als werkwoord of actie-item.

Dewerkwoord effectbetekent tot stand brengen. Bijvoorbeeld:

Affect versus effect: wat is goed? (10)

Effect synoniemen

Dus wat zijn sommigesynoniemenu kunt gebruiken voor effect?

Voor zelfstandig naamwoord effect: zijn probleem en uitkomst.

Voor werkwoordeffect: uitvoeren, realiseren, bereiken en vervullen.

Aangezien de rol van effect hier is om iets in actie te brengen of aan te moedigen, zul je het meestal van toepassing vinden met woorden als 'oplossing' of 'verandering'.

Effect etymologie

Waar komt het woord effect vandaan? Het gaat terug naar het Oudfranse woordlinks,wat iseffect in Modern Frans. Betekenis: het voltooien of uitvoeren van een handeling. In Latijns,Effecten betekent een resultaat, einde of voltooiing. Meer recentelijk vertaalt effect zich naar het Duitseffect, Spaanseffect, en PortugeesHet is gemaakt.

Het werkwoordeffect daarentegen komt uit het LatijnEffecten, voltooid deelwoord vanmaken. Het betekent trainen ofbewerkstelligen.

Zorg er uiteindelijk voor dat alle betekenissen meestal verwijzen naar effect als gevolg.

(Video) What Energy Drinks Do to the Body

Affect versus effect: wat is goed? (11)

Schrijver voor Chrome

Start uw gratis proefperiode van 14 dagen

Effect en affect in zinnen

Hier zijn nog enkele voorbeelden die ik van internet heb gehaald:

"Zuur voedsel zoals appelciderazijn kan vergelijkbaar zijnEffecten, maar er is meer onderzoek nodig.” – Heidelijn.

“Wat de reden ook is, de druk die gepaard gaat met financiële stress kan soms overweldigend aanvoelen en moeilijk te ontsnappen zijn —beïnvloedenonze relaties, onze slaap en onze gezondheid.” – Hoofdruimte.

“Met chronisch sociaal isolement resulteren deze mislukte reddingspogingen in een verhoogd risico op ziekten en sterfte. Er is inderdaad voldoende bewijs voor deEffectenvan langdurige eenzaamheid op gezondheid en sterfte.” – Psychologie vandaag.

Effect versus affect: het verschil onthouden

Nu, voor wat we hebben beloofd: geheugensteuntjes om u te helpen herinneren wanneer u effect versus affect moet gebruiken.

Houd rekening met het volgende:

 • Omdat affect meestal wordt gebruikt als werkwoord of actiewoord, kun je dat onthouden als er isAactie betrokken,Aeffect zal worden gebruikt. De algemene 'A' helpt u gemakkelijk te herinneren.
 • Wat het effect betreft, wordt het vaak gebruikt om eenspeciaal effect, gewenst effect,positief effect,persoonlijk effect, of eigenlijk elk effect. Met andere woorden, het gaat vooral om showenoorzaak en gevolg. Onthoud daarvoor de gewone 'E' ineeffect en oorzaak enebeïnvloeden.

Zelfs als je affect als zelfstandig naamwoord gebruikt om indruk te maken op gevoelens of de impact op iemand uit te drukken, zoals in de psychologie, kun je nog een handig ezelsbruggetje gebruiken. Dit is de gewone A inAeffect enAlteratie of de verandering/invloed op iemands emoties of gevoelens.

Twijfel nog vaak tussen deze tweeverwarde woorden? Je hebt twee oplossingen om vooruit te komen:

1. Oefening

Begin met het doen van onze quizeffect versus affectonderstaand.

Ga vervolgens verder met het gebruik van de juiste woorden in uw schrijven. Verwijs terug naar dit stuk om te zien of je het juiste woord gebruikt terwijl je schrijft (ik raad je aan om er een bladwijzer voor te maken). Na verloop van tijd krijg je meer grip op deverschil tussen affect en effecten hoe ze te gebruiken.

2. Gebruik Schrijver

Zodra u uw concept door Writer hebt gehaald, kan het onjuist gebruik van affect en effect opsporen. Op deze manier heeft alles wat je gebruikt – effect of affect –weinig effectop uw eigenlijke schrijven terwijl de tool alles opruimtdramatisch effectvan onjuist gebruik voor u.

(Video) Revelations but Every Round Something CHANGES - "CAUSE and EFFECT" (Bo3 Zombies)

En als ik heel eerlijk ben, heb ik heel vaak grammaticacorrectietools gebruikt. Zelfs als ik een schrijver ben, kan ik zeker fouten maken.

FAQs

How can I remember affect and effect? ›

How to Remember the Difference between Affect and Effect
 • R = Remember.
 • A = Affect is a.
 • V = Verb. E = Effect is a.
 • N = Noun.

What are examples of affect vs effect? ›

Affect is usually a verb meaning "to produce an effect upon," as in "the weather affected his mood." Effect is usually a noun meaning "a change that results when something is done or happens," as in "computers have had a huge effect on our lives."

What is main difference between affect and effect? ›

Difference Between Affect And Effect For English Language
Difference Between Affect And Effect
AffectEffect
To act on something to cause a change is AffectWhen something is done, the change that results is Effect
Affect is a verb. It is the action performedThe effect is a noun. It is the result of the action performed
2 more rows

Will this affect or effect my grade? ›

Affect is a verb (usually). Use this word when you want to impact or change a noun (person, place, or thing). Example of “affect” in a sentence: Missing school could negatively affect your grades. In this sentence, “missing school” has an impact on on the noun “grades,” so the correct term is “affect.”

What is an example of a affect? ›

Use affect as the verb in a sentence when you're talking about producing change or making a difference. For example, a new discovery can affect a scientific theory, and failing a test can affect someone's mood.

What are the 5 examples of cause and effect? ›

Practice Question Answers
If you train your dog, he will follow commands.cause – training the dogeffect – following commands
She forgot to water her plants, so they all died.cause – forgot to water plantseffect – plants died
He did not study for the test at all, so he failed it.cause – did not studyeffect – failed test
2 more rows
Jul 19, 2022

Are you affected or effected by Covid? ›

It is an action, so we need a verb. The correct word choice here is affected. One trick for remembering the difference between the two words is this helpful mnemonic: “Affect is an Action. Effect is an End Result.” Therefore, affect is usually the verb and effect is usually the noun.

How do you explain affect and effect to a child? ›

Affect and effect are words which are often confused with one another. However, affect is a verb which means 'to have an impact on something', while effect is a noun referring to the result of an action. For instance, we'd say 'the crops were affected by rain' and 'the effects of rain on the crops'.

Will it affect me or effect me? ›

Affect is most commonly used as a verb meaning “to act on or produce a change in someone or something,” as in Even a small adjustment can affect (change) the outcome of the experiment. Effect is most commonly used as a noun meaning “a result or consequence,” as in His words had the intended effect (result).

Is someone affected or effected by something? ›

Affected means that something was influenced or changed (e.g. the lyrics affected him). Effected means that something was brought about or facilitated (e.g. she effected the proposed changes).

Which sentence uses affect or effect correctly? ›

The correct sentence that uses "effect" or "affect" correctly is : Jeremy's injury will affect the outcome of the game. The other given sentences should have used the following word in bold: A good persuasive essay can affect the reader's mind.

Did the cold affect you or effect you? ›

"Affect" is most commonly used in its verb form. "Effect" is most commonly used in its noun form. "My cold was affected by the weather." "Special effects"; "The parents' divorce had an adverse effect on the kid's performance in school."

Does it affect or effect the student? ›

Affect or effect

'Affect' and 'effect' are often confused because their meanings are so similar. But just remember that most of the time 'affect' (spelled with an 'a') is a verb, and 'effect' (spelled with an 'e') is a noun. 4.1 Affect: Affect is a verb meaning 'to influence'.

What does it mean to have an effect on someone? ›

verb. to cause a sudden change in the way that someone feels or thinks about something.

What are personal affects examples? ›

The term “personal effects” refers to a person's personal property, usually items of particular significance that are carried or worn. According to the Revised Code of Washington, personal effects normally include jewelry, clothing, toiletries, or other such items.

How do I describe affect? ›

Affect is the patient's immediate expression of emotion; mood refers to the more sustained emotional makeup of the patient's personality. Patients display a range of affect that may be described as broad, restricted, labile, or flat.

What are the 9 affects? ›

The nine affects that Tompkins identifies are as follows;
 • Positive affects: • Interest – excitement. • Enjoyment – joy.
 • Neutral affect: • Surprise – startle.
 • Negative affects: • Fear – terror. • Distress – anguish. • Anger – rage. • Disgust. • Dismell. ...
 • Reference: Kelly V. C. (2009) “A Primer of Affect Psychology”

What are cause effects examples? ›

Cause and Effect Examples
CauseEffect
Your alarm clock makes a loud noise.You wake up in time for school.
You break your arm.The doctor gives you a cast.
You flip a light switch.The lights turn on.

What are 2 cause and effect examples? ›

Examples
CauseEffect
Your alarm clock makes a loud noiseYou wake up in time for school
You break your armThe doctor gives you a cast
You flip a light switchThe lights turn on

What is a simple example of cause and effect sentence? ›

Cause and effect sentences can present the cause first and follow it with the effect, or present the effect first and follow it with the cause. I ate tons of junk food, so now I feel sick. I feel sick because I ate tons of junk food.

Is it behavior affect or effect? ›

Affect: Affect is a verb that means to influence something or, in relation to human behavior, to put on an act. As a noun, it has a definition specific to the field of psychology (a subjective emotion demonstrated through someone's actions). Effect: Effect is a noun that means an outcome or result.

Is it everyone affected or everyone effected? ›

"Affect" is usually a verb, and "effect" is usually a noun. To affect something is to change or influence it, and an effect is something that happens due to a cause. When you affect something, it produces an effect.

How do you use effected in a sentence? ›

Examples of effected in a sentence

I know it really effected you mentally. The divorce was effected soon after they moved to another dwelling. The move should be effected tonight.”

What is an example of affect for kids? ›

The verb affect means to influence something, without actually causing it to happen. E.g. Did her misbehaviour affect your decision? This is correct, because her misbehaviour influenced the listener's decision. Did her misbehaviour influence your decision?

How do you use affect in a sentence for a child? ›

It would affect my daughter greatly, sir, if she heard it. Nor do I particularly affect simple-minded old ladies. Not enough to affect a tape, but enough, I hope, to affect you. The thoughts of a cab-driver, however just, seldom affect the lives of his employers.

What are the 7 basic affects? ›

Brain research supports the existence of at least seven primary-process (basic) emotional systems - SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, GRIEF (formerly PANIC), and PLAY - concentrated in ancient subcortical regions of all mammalian brains.

What is emotional affect? ›

In modern psychological usage, “affect” refers to the mental counterpart of internal bodily representations associated with emotions, actions that involve some degree of motivation, intensity, and force, or even personality dispositions.

What does normal affect mean? ›

• In the normal range of affect can be variation in facial expression, tone of voice, use of hands, and body movements. • When affect is constricted, the range and intensity of expression are reduced. In blunted affect, emotional expression is further reduced.

When something goes into effect? ›

If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply or be valid from that time. If it remains in effect, it still applies or is still valid.

What is it called when one thing affects another? ›

interaction. noun. the process by which different things affect each other or change each other.

Is it negative effect or affect on someone? ›

Is it negatively affect or effect? The correct phrase is to negatively affect. To negatively affect means to have a negative impact or influence on something. For example, a lack of sleep can negatively affect a person's health.

Is it flood affected or effected? ›

One of the most common vocabulary mix-ups is effect and affect: effect is usually a noun, and affect is usually a verb that means "to influence" of "act upon." Affected is the adjective form of the verb. After a flood, affected homeowners might try to get insurance. A sad movie might leave you deeply affected.

Is a policy in effect or in affect? ›

You should have mastered the policy in affect or effect by now. Effect is a noun, while affect is a verb. But in infrequent situations, effect can be a verb, while affect can be a noun. To give you an idea, activists often want to effect change in unethical corporations.

What is the meaning of the word affect? ›

: to act on and cause a change in (someone or something)

Do you affect a change or effect a change? ›

Counterintuitive though it may seem, effect change is the correct version of this phrase. When effect is used as a verb, it means to bring something about. The phrase effect change therefore means to bring something about. Effect change starts with the letter E, just like the verb elicit.

Is it positive affect or positive effect? ›

The simple rule

Affect is a verb – “to affect” – meaning to influence or have an impact on something. Effect is the noun – “an effect (a positive or a negative effect) is the result of being affected by something.

Why does the cold affect me so badly? ›

Cold intolerance isn't an illness but is a symptom of an underlying condition. It may be connected to issues with thyroid regulation, the hypothalamus, or blood flow. Or it may be a symptom of conditions such as anemia, hypothyroidism, fibromyalgia, or anorexia.

Why does the weather affect my body? ›

Major weather shifts can stress our body and challenge our immune system – especially in people who are more prone to certain health issues.” Dr. Elassa explains that weather patterns can trigger upper respiratory conditions, joint pain, headaches, allergies, and asthma.

Why does the cold affect me more than others? ›

This is closely tied to the size of subcutaneous adipose tissue, or the fat beneath the surface of our skin. Fat is a great insulation material. The more subcutaneous fat a person has, the better their insulation is. The difference between how men and women respond to the cold is partly due to body shape.

Is it lighting effect or affect? ›

“Affect” is definitely the correct word to use in this instance. Let's do another example: UV light had no effect/affect on the reaction.

What can I say instead of the B word? ›

News Across the U.S.
 • Balderdash!
 • William Shatner!
 • Corn Nuts!
 • Dagnabbit!
 • Son of a monkey!
 • Barnacles!
 • Holy cow!
 • Poo on a stick!
Jul 19, 2019

Why is affect and effect so confusing? ›

Affect is usually a verb, and it means to impact or change. Effect, on the other hand, is usually a noun that you would use to indicate the result of a change. Because “affect” and “effect” are homophones (words that sound alike), they are often confused.

What is the acronym for effect and affect? ›

The difference between affect and effect

RAVEN is a quick acronym that can help you remember this trick. It stands for Remember Affect Verb Effect Noun. The meaning of affect is “to influence” while the meaning of effect is “a result.”

What is the commonly confused words affect effect? ›

affect/effect: Affect is usually a verb meaning “to influence.” Effect is usually a noun meaning “result.” The drug did not affect the disease, and it had adverse side effects.

What is affect theory for dummies? ›

Affect theory is a theory that seeks to organize affects, sometimes used interchangeably with emotions or subjectively experienced feelings, into discrete categories and to typify their physiological, social, interpersonal, and internalized manifestations.

What is affect and effect in psychology? ›

Affect: Affect is a verb that means to influence something or, in relation to human behavior, to put on an act. As a noun, it has a definition specific to the field of psychology (a subjective emotion demonstrated through someone's actions). Effect: Effect is a noun that means an outcome or result.

What is wording to that affect? ›

used to indicate that the meaning of words is roughly correct even if the words themselves are not completely accurate. He said more time was needed to reach a decision, or words to that effect.

What vocabulary do we use to express cause and effect? ›

Cause and effect transition words, or consequence transition words, describe cause and effect relationships between two ideas. Examples include because, since, thus, hence, consequently, therefore, accordingly, and as a result.

Videos

1. How the food you eat affects your brain - Mia Nacamulli
(TED-Ed)
2. Are ENERGY DRINKS BAD For You Or Are There BENEFITS? (Real Doctor Reveals The TRUTH)
(Dr. Sten Ekberg)
3. How the food you eat affects your gut - Shilpa Ravella
(TED-Ed)
4. How sugar affects the brain - Nicole Avena
(TED-Ed)
5. Why Cocaine Is So Incredibly Dangerous
(Institute of Human Anatomy)
6. Sleep is your superpower | Matt Walker
(TED)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 12/09/2023

Views: 5944

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.